Vi ser stadig etter nye trainee-bedrifter!

  • Det er et økende kompetansebehov i distriktene. Med prosjektledere lokalisert på Røros, Frøya, Namdalen og Steinkjer - finner og skaper vi fremtidens nøkkelpersoner som utvikler nye Trøndelag!

    Marit Eriksen

    Daglig leder Intro Trainee

Et nettverk som tiltrekker fremtidens kompetanse!

Verdien av medlemskapet

Gode rammer for å lykkes med unge talenter

Samfunnsansvar

Nettverk

Interessert? Ta kontakt med ansvarlige prosjektleder i ditt område.